Glasschuim: Innovatief en duurzaam

Glasschuim Nederland is specialist in toepassingen van glasschuim in de bouw. Glasschuim bestaat uit brokken opgeschuimd gerecyled glas. Glasschuim is een licht en sterk materiaal met thermisch isolerende eigenschappen. Het neemt nauwelijks water op en is niet vochtgevoelig, terwijl een laag glasschuim goed waterdoorlatend is.

Glasschuim is hierdoor ideaal als:

  • lichte fundering van wegen en kunstwerken
  • koudebrugvrije woningfunderingen op staal
  • ophoog- en drainagelaag in daktuinen
  • drainagelaag in erfverhardingen
  • toeslag voor beton met laag gewicht en hoge isolatiewaarde

Glasschuim is een innovatief materiaal met vele toepassingsmogelijkheden in de bouw.

Winnaar betonprijs 2019

In de categorie Grensverleggend, is het regiokantoor Natuurmonumenten in Zierikzee, gekozen tot winnaar van de Betonprijs 2019.

Glasschuim in de wegenbouw

Het lage gewicht, de draagkracht en de waterdoorlatendheid van een laag glasschuim maken het een ideale oplossing voor wegenbouw in met name de zettingsgevoelige veengebieden in Nederland.

Lees meer…

Glasschuim in de woningbouw

Glasschuim maakt het mogelijk om volledig koudebrugvrij te funderen op staal. Het is daarmee ideaal voor passief bouwen. Daarbij is het ook nog eens een gerecycled materiaal.

Lees meer…

Glasschuim in daktuinen

Het lichte gewicht en de grote waterdoorlatendheid maken glasschuim een gewild materiaal voor daktuinen en groendaken. Ook voor erfverhardingen en gravelbanen is glasschuim een goede ondergrond.

Lees meer…

Glasschuim-beton

Beton met een toeslag van glasschuim in plaats van grind, biedt volop mogelijkheden. Het beton is licht en het is thermisch isolerend. Het is zowel prefab als in situ toepasbaar.

Lees meer…

FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is glasschuim?

Glasschuim ontstaat door gerecycled glas te vermalen tot een poeder en dat met een opschuimmiddel in een oven te verhitten. Door afkoeling valt het opgeschuimde glas uiteen in brokken. Door het opschuimen ontstaat een sterk en licht materiaal met thermisch isolerende eigenschappen.

Is het glasschuim of schuimglas?

Glasschuim en schuimglas worden als termen door elkaar gebruikt. De basis is glas en de vorm is schuim. Juist de schuimvorm is bepalend voor het gebruik. Mede daarom heeft de term glasschuim de voorkeur.

Wat maakt glasschuim zo’n breed toepasbaar bouwmateriaal?

De brokken glasschuim hebben een groot aantal gunstige eigenschappen: ze zijn sterk, ze zijn goed te verdichten tot een draagkrachtige laag, ze zijn heel licht, niet capillair werkend, niet vochtgevoelig en thermisch isolerend. Doordat glasschuim uit brokken bestaat is een laag glasschuim goed waterdoorlatend.

Wat is glasschuim-beton?

Glasschuim-beton is beton waarin korrels glasschuim als toeslagmateriaal worden gebuikt, in plaats van het gebruikelijke grind. Daardoor ontstaat een licht beton met thermisch isolerende eigenschappen. Constructief heeft de vervanging van grind door glasschuim beperkt invloed. Het valt in de categorie lichtbeton LC 8/9. Het is daardoor geschikt voor vele toepassingen, zowel in prefab materialen als in het werk gestort.

Hoe maak ik een fundering met glasschuim?

Voor woningbouw kun je met glasschuim een koudebrugvrije fundering op staal maken, doordat glasschuim isolerend en draagkrachtig is. In wegenbouw en voor erfverhardingen is het vooral het lichte gewicht dat glasschuim tot een goed funderingsmateriaal maakt. Het wordt gestort in lagen tot 40 cm dik en dan maximaal 30 % verdicht met een lichte trilplaat. Van belang is dat het materiaal voor deze toepassing gecertificeerd is in het kader van de Regeling Bodemkwaliteit.

Wat is het voordeel van glasschuim in een daktuinopbouw?
Glasschuim is een licht materiaal dat draagkrachtig is en een goed water doorlatende laag vormt. Het kan dus prima worden ingezet als watervoerende onderlaag en als nivellering van afschot en voor ophogingen in de daktuin. [linken naar pagina Daktuinen] Ook het maken van een talud is gemakkelijk te doen doordat glasschuim feitelijk in elkaar haakt en door deze haakweerstand niet afschuift.
Is alle glasschuim hetzelfde?

Er is veel verschil in glasschuim. Het opschuimmiddel is bepalend voor het aantal luchtbellen en de grootte daarvan. Die zijn van invloed op het soortelijk gewicht en daarmee zowel het isolerend vermogen als het draagvermogen. Ook de korrelgrootte varieert. Ook belangrijk is dat niet alle glasschuim gecertificeerd is op grond van de Regeling Bodemkwaliteit, wat wel noodzakelijk is voor toepassingen in de bodem of in daktuinen waar hemelwater afstroomt.