Glasschuim in daktuinen en parkeerdekken

Het lichte gewicht en de grote waterdoorlatendheid van een laag glasschuim maken het een gewild materiaal als ondergrond voor daktuinen, groendaken en parkeerdekken. Ook voor erfverhardingen en gravelbanen is glasschuim een goede ondergrond door zijn hoge drainerende vermogen.

Daktuinen hebben veelal een ophoging nodig omdat er bijvoorbeeld boombakken of andere groenelementen worden aangebracht. Ophoging met een licht materiaal verdient daarbij de voorkeur om de belasting op de constructie te beperken. Glasschuim is daar zeer geschikt voor.

Uitvulling en drainage

Bij de opbouw van een daktuin wordt over de waterkerende dakbedekking een beschermfolie gelegd. Daarop komt het glasschuim als ophoging of uitvulling en tevens als drainage. Hemelwater stroomt gemakkelijk door het glasschuim heen en wordt over de dakbedekking naar de hemelwaterafvoeren geleid. Glasschuim is dus duidelijk geen materiaal dat water vasthoudt en werkt dus ook niet als een retentiedak.

Een dergelijke opbouw is ook gunstig voor de thermische isolatie van eventuele onderliggende ruimtes. Denk bijvoorbeeld maar eens aan ongewenste opwarming in de zomer, die hiermee wordt voorkomen.

Afschot in constructie

Aanleggen van daktuinen met glasschuim is door het lichte gewicht ook een zeer geschikte methode voor de ombouw van bestaande daken. Dat geldt in het bijzonder voor daken met afschot in de constructie. Door de waterdoorlatendheid van het materiaal blijf het hemelwater afstromen over het bestaande afschot naar de bestaande afvoeren. Ondertussen kan het maaiveld volledig worden uitgevlakt.

Parkeerdekken

Het zelfde geldt in feite voor parkeerdekken. Via afschot in de constructie stroomt het hemelwater naar de afvoeren. Een laag glasschuim op het dek laat deze waterafvoer intact, maar maakt het wel mogelijk om de bestrating volledig vlak te leggen. Afschot is daar dan niet meer in nodig.

Talud

Niveauverschillen zijn in glasschuim gemakkelijk te maken omdat glasschuimbrokken een ruw oppervlak hebben dat in elkaar haakt. Door deze haakweerstand schuift een talud niet af en zijn hellingen tot 45° mogelijk.

Op het glasschuim is een laag split gelegd als basis voor natuursteen en een laag gestabiliseerd zand als basis voor koud asfalt. De boombakken zijn over de volle hoogte gevuld met substraat. De watertoevoer voor het groen en andere benodigde installaties zijn door het glasschuim gelegd. In de binnentuin zijn ook diverse zitmeubelen geplaatst.